SZKOLENIE 3D I ROBOTYKA

Czwartego maja czternastu nauczycieli naszej szkoły wzięło udział w szkoleniu zewnętrznym składającym się z dwóch modułów: obsługi drukarki 3d oraz pracowni robotyki #skriware. Cztery godziny minęły błyskawicznie i zaowocowały wydrukami 3d przygotowanymi przez grupę oraz złożonymi robotami, które nauczyciele potrafią wykorzystać do zajęć. Równolegle przygotowujemy także pomieszczenia, w których już od września będą prowadzone zajęcia między innymi w ramach laboratoriów przyszłości.

szkolenie 3d

SUKCES

W Nadleśnictwie Zamrzenica odbył się powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Doskonale spisał się w nim Seweryn Andrearczyk zajmując w finale trzecie miejsce. Gratulujemy i trzymamy kciuki za powodzenie w następnej edycji za rok. Krzysztof Kozłowski

sukces, konkurs

DZIEŃ ZIEMI

26 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji wszyscy uczniowie i nauczyciele przyszli ubrani na zielono. W nagrodę za aktywność, a więc ubranie się na zielono, uczniowie otrzymali bon umożliwiający zwolnienie z pisania wybranej kartkówki, sprawdzianu lub pracy klasowej. Z całej szkoły zostały wybrane osoby, które ubrały się najciekawiej. Za swoją kreatywność otrzymają nagrodę. Za pomoc bardzo dziękuję Samorządowi Uczniowskiemu, który sprawdził poszczególne klasy i dokonał wyboru najbardziej kreatywnych uczniów. Tego dnia zorganizowane zostaną następujące akcje:1. Akcja pod hasłem „Podaj łapę.” Odpowiedzialne za akcję były klasy 7b i 7c. Uczniowie zbierali karmę oraz sprzęt niezbędnych do opieki nad zwierzętami dla schroniska w Bysławiu. Dzieci sprzedawały również ciasta i ciasteczka na rzecz schroniska. W akcji zebraliśmy ponad 700 złotych. 2. Miała miejsce również inscenizacja w wykonaniu uczniów klasy 7a na temat niszczycielskiej działalności człowieka w stosunku do Ziemi oraz Quiz z nagrodami na temat wiedzy ekologicznej. Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom, rodzicom, obsłudze szkoły, nauczycielom i oczywiście dyrekcji za pomoc w zrealizowaniu Dnia Ziemi. Szczególne podziękowanie dla klasy 7a za wspaniałe przedstawienie i uczniom 7b i 7c za szczególne wsparcie w realizacji Dnia Ziemi. Dziękujemy wszystkim 🙂Magdalena Wutkowska

dzień ziemi

DNI OTWARTE

W dniu 20 kwietnia 2022 roku uczniowie klas ósmych wyjechali do Tucholi, aby poznać ofertę edukacyjną dwóch szkół średnich: Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych oraz zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych. Pobyt w drugiej placówce zakończył radośnie wspólnymi tańcami. Opiekunem i organizatorem wyjazdu była nasza niezastąpiona pani pedagog – Maria Mazurkiewicz.

ORGANIZACJA RUCHU

W związku z powrotem do szkoły po przerwie świątecznej oraz niebezpiecznymi pod kątem bezpieczeństwa sytuacjami na drogach dojazdowych prosimy przyjrzeć się proponowanej organizacji ruchu w okolicy szkoły. Czerwoną strzałką oznaczyliśmy główny kierunek wejścia osób dojeżdżających. Prosimy zatrzymywać się w zielonych sektorach, unikać czerwonych. Strefa niebieska służy do odstawiania rowerów, a pomiędzy rozpoczęciem a zakończeniem zajęć uczniowie nie mają tam przebywać (pozostawiają rano rower i udają się do budynku). Szczegóły wyjaśnią jeszcze wychowawcy na spotkaniach w środę 20 kwietnia.

organizacja ruchu przy szkole na widoku z drona