MISTRZ ORTOGRAFII

„Nie jest najważniejsze, byś był lepszy od innych. Najważniejsze jest, byś był lepszy od samego siebie z dnia wczorajszego”

We wtorek, tj. 11.06. 2024 r. został roztrzygnięty Szkolny Konkurs Ortograficzny „Zostań Mistrzem Ortografii”, w którym wzięli udział uczniowie z klas 5 i 6a.

Celem konkursu było propagowanie kultury języka ojczystego oraz znajomości zasad ortografii i interpunkcji wśród uczniów, szerzenie nawyków pracy nad poprawną pisownią, motywowanie uczniów do samodzielnego doskonalenia własnych umiejętności ortograficznych.

Uczestnicy zmagali się z dyktandami, które były pełne pułapek ortograficznych. W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętnością zastosowania ich w praktyce.

I miejsce – Zofia Hulisz z kl. 5 b
II miejsce – Łucja Buda z kl.6 a
III miejsce- Amelia Różak z kl.6a.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

L. Gornowicz

grupa uczniów podczas ogłaszania wyników konkursu z języka polskiego