KONKURS KALIGRAFICZNY

Na przełomie maja i czerwca w tym roku szkolnym został przeprowadzony konkurs kaligraficzny „Pięknie piszę” dla wszystkich uczniów klas I-III. Celem konkursu było doskonalenie umiejętności kształtnego, pięknego i poprawnego pisania oraz uwrażliwienie na obowiązek dbałości o pismo.

W tym konkursie Pani dyrektor Danuta Zaremba w wyborze prac kierowała się:

– starannością,
– płynnością pisma,
– odpowiednią proporcją i kształtem liter,
– poprawnością ortograficzną i interpunkcyjną.

Z każdej klasy został wyłoniony MISTRZ PIÓRA. O to nasi laureaci, czyli MISTRZOWIE PIÓRA:

kl. I a – Krzysztof Gradowski
kl. I b – Izabela Kulla
kl. I c – Amelia Połom
kl. II a – Wira Ilnycka
kl. II b – Liliana Narloch
kl. II c – Zofia Glaza
kl. III a – Karina Kis
kl. III b – Julia Gwizdała
kl. III c – Klara Węsierska

Nagrodzone prace zostały zaprezentowane na szkolnej gazetce. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Konkurs przeprowadziła Marzena Pióro

uczniowie nagrodzeni w konkursie kaligraficznym