ZAKOŃCZENIE SZKOŁY KLASY ÓSMEJ

„Ach, to może ostatni! patrzcie, patrzcie, młodzi, Może ostatni, co tak poloneza wodzi! I szły pary po parach hucznie i wesoło, Rozkręcało się, znowu skręcało się koło, Jak wąż olbrzymi, w tysiąc łamiący się zwojów; Mieni się cętkowata, różna barwa strojów, Damskich, pańskich, żołnierskich, jak łuska błyszcząca, Wyzłocona promieńmi zachodniego słońca…”

Słowa i klimat „Pana Tadeusza” powróciły dziś jako tło przygotowanej z artystycznym rozmachem ceremonii zakończenia szkoły klasy ósmej Szkoły Podstawowej w Śliwicach, łącząc poetycką klamrą odchodzący świat sarmackiej świetności i rzeczywistość kończącej szkołę klasy VIIIA, która niewątpliwie pozostanie w naszej pamięci ze względu na barwne przedstawienia z okazji Święta Niepodległości i Konstytucji 3 Maja. Zachodzące słońce mickiewiczowskiej epopei oświetliło swoim blaskiem nie tylko Soplicowo, ale także polonez, z pietyzmem przygotowany pod opieką artystyczną pani Katarzyny Śmiałowskiej, która przygotowała i czuwała również nad dzisiejszą uroczystością. Polonez, odtańczony na balu ósmoklasisty, przygotowanym przez samorząd uczniowski i klasy siódme oraz ósmą pod opieką pani Magdaleny Wutkowskiej we współpracy z paniami: Joanną Dietrich, Magdaleną Mechlińską oraz Anną Szamocką, powracał jako motyw przewodni filmowej opowieści o życiowej odysei absolwentów, zobrazowanej pod skrzydłami pana Bartosza Hulisza. Ósmoklasiści mieli okazję zobaczyć w retrospektywie swoją szkolną przeszłość, zaklętą w zdjęciach i filmach, a także wysłuchać przesłania swoich dwóch wychowawczyń, pań: Marzeny Pióro i Katarzyny Śmiałowskiej. Towarzyszący dzisiejszemu spotkaniu utwór „Żyj z całych sił…” podkreślał przesłanie teraźniejszości, natomiast zaprezentowana przez uczniów brawurowa wizja szkoły przyszłości spotkała się z gorącym przyjęciem zebranego na sali audytorium.

Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie już hymnem państwowym. Nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły siódmoklasistom oraz złożenie ślubowania przez odchodzących ósmoklasistów. Prowadzący charyzmatycznie zakończenie Jan Wutkowski, któremu werbalnie oraz muzycznie akompaniowała Maja Mechlińska, powitał zgromadzonych gości i zaprosił do towarzyszenia absolwentom, którzy już na początku dzisiejszej uroczystości otrzymali medale z rąk rodziców. W przedstawieniu wzięli udział uczniowie klasy: Weronika Belt, Marcel Dietrich, Zuzanna Kwaśniewska, Adam Mania, Damian Mirota, Oskar Nowicki, Paulina Pietrzykowska, Cezary Pstrąg, Kamil Rzońca, Paulina Schiller, Nina Szamocka, Milena Szwed i Tymoteusz Żak. Po prezentacji przedstawienia oraz filmu głos zabrali: pani dyrektor, Danuta Zaremba, pan wójt Daniel Kożuch oraz ksiądz proboszcz Andrzej Koss. Prelegenci, odwołując się do przeszłości uczniów, złożyli im życzenia i udzielili kilka wskazówek, dotyczących ich dalszej drogi życiowej, dziękując również rodzicom, nauczycielom i pracownikom obsługi. Z rąk pani dyrektor oraz obu wychowawczyń absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz pamiątki od obu pań. Uczniowie podziękowali nauczycielom za całokształt, wręczając piękne róże w oddającym nostalgię tego spotkania subtelnym kolorze. Pani dyrektor podziękowała równie przechodzącej na emeryturę pani Barbarze Bethke za długoletnią pracę i zaangażowanie oraz życzyła tego, co najlepsze w odkrywaniu nowej rzeczywistości.

Ostatnim akcentem spotkania było zaproszenie w imieniu rodziców na wspólny poczęstunek oraz tort, przy którym spotkali się wszyscy uczestnicy dzisiejszej uroczystości. Muzyczną okładkę otrzymała z rąk panów: Tomasza Glazy i Romana Mechlińskiego, zamykając niczym w księdze rozdział, zatytułowany VIIIA 2024. Szczęśliwej drogi, już czas…

GALERIA ZDJĘĆ