POŻEGNANIE EMERYTEK

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – te słowa wypowiedziane przez kanclerza Jana Zamoyskiego, wielkiego hetmana koronnego Rzeczypospolitej Obojga Narodów wypowiedziane ponad czterysta lat temu, to znakomita sentencja, która do dziś nie straciła na swej aktualności. Zakończenie Roku Szkolnego 2023/24 było także momentem, gdy nastąpiło pożegnanie z Gronem Pedagogicznym pani pedagog Marii Wójcik oraz pani geograf Barbary Bethke.

Dziękujemy za wiele lat kształcenia oraz wychowywania kolejnych pokoleń młodych Polaków, za uśmiech i życzliwość w codziennych zmaganiach. Życzymy wielu lat w zdrowiu, realizacji marzeń i wytchnienia po wieloletniej służbie w trosce o dobre chowanie młodzieży.

społeczność SP Śliwice

nauczycielki odchodzące na emeryturę