WIZYTACJA BISKUPA 2022.03

„Bądź dobry jak chleb” – ta i wiele innych maksym księdza prałata Erharda Staniszewskiego, patrona naszej szkoły, pojawiało się w trakcie programu prezentowanego przez naszych uczniów z okazji wizytacji Biskupa Arkadiusza Okroja wraz z diakonem Zbigniewem Machnikowskim. W trakcie programu artystycznego wielokrotnie odwoływano się do wartości hołdowanych przez szkołę, a będących spuścizną nauk księdza prałata tak potrzebnych i ważnych w dziesiejszych, trudnych czasach. W trakcie uroczystego spotkania pan wicedyrektor Bartosz Hulisz wręczył pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez radę rodziców dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w organizowanym tydzień wcześniej konkursie wiedzy o patronie organizowanym przez panią Krystynę Król. Pierwsze miejsce zdobył Konwalski Mateusz, drugie – Marcelina Nowak, a ex aequo trzecie – Nela Maciejak i Igor Wysocki. Wyróżnił także publicznie sportowców z klas czwartych obecnych na występie, którzy kilka dni wcześniej osiągnęli sukcesy wojewódzkie pod opieką niezawodnego trenera – Krzysztofa Kozłowskiego – Gabrielę Kelsz, Łucję Budę, Antoniego Kraińskiego oraz Tymoteusza Chwojnickiego. Spotkanie zakończyła pani dyrektor – Danuta Zaremba dziękując uczniom oraz paniom przygotowującym występ – Joannie Dietrich oraz Lucynie Czapskiej.

wizytacja biskupa