ORGANIZACJA RUCHU

W związku z powrotem do szkoły po przerwie świątecznej oraz niebezpiecznymi pod kątem bezpieczeństwa sytuacjami na drogach dojazdowych prosimy przyjrzeć się proponowanej organizacji ruchu w okolicy szkoły. Czerwoną strzałką oznaczyliśmy główny kierunek wejścia osób dojeżdżających. Prosimy zatrzymywać się w zielonych sektorach, unikać czerwonych. Strefa niebieska służy do odstawiania rowerów, a pomiędzy rozpoczęciem a zakończeniem zajęć uczniowie nie mają tam przebywać (pozostawiają rano rower i udają się do budynku). Szczegóły wyjaśnią jeszcze wychowawcy na spotkaniach w środę 20 kwietnia.

organizacja ruchu przy szkole na widoku z drona