SZKOLENIE 3D I ROBOTYKA

Czwartego maja czternastu nauczycieli naszej szkoły wzięło udział w szkoleniu zewnętrznym składającym się z dwóch modułów: obsługi drukarki 3d oraz pracowni robotyki #skriware. Cztery godziny minęły błyskawicznie i zaowocowały wydrukami 3d przygotowanymi przez grupę oraz złożonymi robotami, które nauczyciele potrafią wykorzystać do zajęć. Równolegle przygotowujemy także pomieszczenia, w których już od września będą prowadzone zajęcia między innymi w ramach laboratoriów przyszłości.

szkolenie 3d