Kontakt

DYREKTOR SZKOŁY:
MGR INŻ. MARIOLA PAWELSKA
Z-CA: MGR EWA ORLIKOWSKA

ADRES DO KORESPONDENCJI:
89-530 ŚLIWICE, UL. SZKOLNA 9
TEL.: (52) 3340026

e-mail: spsliwice@wp.pl

Adres skrzynki podawczej: /sp-sliwice/SkrytkaESP