Instrukcja-smartfony

Informujemy, że aplikacja na komórki LIBRUS umożliwia bezpłatne zapoznawanie się z aktualnym planem lekcji, ocenami, nieobecnościami, uwagami i ogłoszeniami. Wiadomości są niestety w wersji płatnej (25 zł / rok płatne w sklepie z apkami). Wszystkie funkcjonalności są zawsze dostępne za darmo przez przeglądarkę, także w telefonie. Poniżej instrukcja obrazkowa (chrome). Dla łatwiejszego dostępu można dodać sobie skrót na ekran główny komórki:

Wygląd logowania do edziennika na smartfonie
Wygląd logowania do edziennika na smartfonie
Wygląd logowania do edziennika na smartfonie

Dla ułatwienia logowania można ustawić sobie własną nazwę zamiast cyferek:

Zmiana nazwy logowania w edzienniku