WYCIECZKA KLASY 8B

Klasa VIIIB w cieniu wieków. Dnia dziewiątego września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w preludium Dni Twierdzy Grudziądz. Najpierw wysłuchali wykładu pani Justyny Malewskiej-Sempołowicz na temat krzyżackiej historii Grudziądza, a następnie zapoznali się z historią Grudziądza-miasta Twierdzy, o której opowiedzieli również pro publico bono przedstawiciele Stowarzyszenia „Garnizon Grudziądz”. Opowieść była tak barwna i wciągająca, że VIIIB prawie spóźniła się na seans filmowy. Dopełnieniem dnia był film o bohaterskich obrońcach Grodna w roku 1939, który uzupełnił obraz dziejów Polski na przestrzeni wieków.

wycieczka klasy 8b

WYCIECZKA KLASY 3B

Wtorkowe przedpołudnie było wyśmienitą okazją do pogłębienia integracji oraz poprawienia koordynacji ruchowej w trakcie gry w kręgle w gościnnych progach ośrodka „Bory Tucholskie” w Okoninach Nadjeziornych. W wycieczce brała udział klasa 3b pod opieką wychowawczyni, pani Lucyny Czapskiej, wspomaganej sportowymi poradami pana Krzysztofa Kozłowskiego.

wycieczka klasy 3b

UCZNIOWIE UDZIELAJĄ POMOCY

„Serce człowieka można poznać po tym, jak traktuje zwierzęta…” (Immanuel Kant)

Wielkim sercem wykazali się ostatnio uczniowie z klasy 5a i 4b, którzy na polnej drodze zauważyli małego, głodnego, bezbronnego i przestraszonego kotka. Nie zostawili go samego na pewną śmierć, ale postanowili mu pomóc i zapewnić dom, w którym znalazłby schronienie. Dziś kotek jest w dobrych rękach Marceliny i jej rodziny. Powoli oswaja się z ludźmi i nową sytuacją. Dzielna drużyna zasługuje na pochwałę, dając innym ludziom wspaniały przykład oraz stając się wzorem do naśladowania.

uczniowie pomagają kotkowi

ORGANIZACJA RUCHU

Prosimy rodziców, którzy dowożą uczniów i przedszkolaków do naszej placówki, o korzystanie z parkingu przy sali gimnastycznej. Ulica Szkolna korkuje się rano, a proponowana przez nas już w ubiegłym semestrze organizacja ruchu ułatwi sprawne poruszanie się. Na rowery mamy wyznaczony osobny sektor – prosimy o nieblokowanie traktów komunikacyjnych.

BH

organizacja ruchu przy szkole

NOWA NUMERACJA

Rozpoczęcie roku już za nami – w godzinach wieczornych pojawią się zdjęcia, a póki co wrzucamy obiecaną w trakcie rozpoczęcia mapkę nowych oznaczeń sal dydaktycznych w „nowej” części szkoły.

BH

MAPA NUMERACJI SAL LEKCYJNYCH