MŁODZI SAMORZĄDNI

W kończącym się właśnie tygodniu przez dwa dni gościliśmy na terenie szkoły naszą absolwentkę (struktury gimnazjalnej ;)), która przybliżyła uczniom klas siódmej oraz ósmych pojęcie i sposoby na podjęcie działań w ramach młodzieżowy rad. Przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego pierwszej kadencji, Izabela Kożuch, w przystępny sposób przedstawiła opis struktur oraz zachęcała do aktywności począwszy od lokalnej, na bazie samorządu uczniowskiego, aż do zaangażowania w struktury młodzieżowych rad. Tematyka „Młodzi samorządni” będzie kontynuowana jeszcze 10 maja, gdy chętni uczniowie tych samych klas będą mieli możliwość wyjazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Wyjazd organizowany jest przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu oraz panią Agnieszka Kłopotek.

spotkanie z przewodniczącą młodzieżowego sejmiku woj. kuj-pom, Izabela Kożuch