KONKURS KALIGRAFICZNY

Uczniowie z wszystkich klas I-III wzięli udział w szkolnym konkursie kaligraficznym Mistrz pióra. W tym konkursie z każdej klasy został wybrany jeden laureat, który otrzymał tytuł MISTRZ PIÓRA.

Celem konkursu było rozpowszechnienie wśród dzieci sztuki estetycznego i pięknego pisania poprzez pracę nad własnym charakterem pisma oraz wyrobienie cierpliwości i dokładności w atmosferze przyjaznej rywalizacji.

Konkurs odbył się w dniach 17-24 kwietnia. Ogłoszenie wyników nastąpiło 15 maja 2023r.

Laureatami konkursu zostali:

Wira Ilnycka kl. Ia, Miłosz Jendryczka kl.Ib, Amelia Chabowska kl.Ic, Zuzanna Kowalska kl. IIa, Aleksandra Kędzierska kl.IIb, Klara Węsierska kl.IIc, Magdalena Sroka kl.IIIa, Oliwia Leszczyńska kl.IIIb

Uczniowie wyróżnieni:

Liliana Główczewska, Maciej Muzioł, Lena Lipkowska, Natan Jaworski, Zofia Glaza, Sebastian Grugel, Sara Selka, Franciszek Knut, Szymon Pankau, Weronika Jankowska, Anna Schiller, Filip Lipkowski, Oliwia Włoch, Alicja Babińska, Nikola Grugiel.

Konkurs przeprowadziła Marzena Pióro, która bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom.

KONKURS KALIGRAFICZNY