ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS ÓSMYCH

Szczęście jest zawsze tam, gdzie je człowiek widzi… Ta myśl naszego patrona, księdza prałata Erharda Staniszewskiego wybrzmiała bardzo wyraźnie podczas tegorocznego zakończenia szkoły, które poprzedziła linia melodyczna utworu Artura Rojka Cisza i wiatr. Zasnute chmurami niebo towarzyszyło uczniom klas ósmych, ich rodzicom, zaproszonym gościom i ich wychowawcom: paniom Barbarze Wryłce i Joannie Januszewskiej oraz panu Tomaszowi Warczakowi, którzy przygotowali i koordynowali program artystyczny, podczas ostatnich wspólnie spędzonych chwil.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły przez Szymona Jendryczkę, Amelię Janicką i Nadię Różek oraz hymnem państwowym, po którym nastąpiło ślubowanie klas VIII, reprezentowanych przez Natalię Gradowską, Oliwiera Warczaka i Mikołaja Bąka oraz przekazanie sztandaru przedstawicielom klasy VII. Siódmoklasistów: Weronikę Belt, Maję Mechlińską i Damiana Mirotę na scenę wprowadził przewodniczący klasy Adam Kłopotek. Ceremoniał wprowadzenia sztandaru opracowała i nadzorowała pani Emilia Czapska.

Po części oficjalnej prowadzący: Emilia Łobocka, Mikołaj Galiński oraz Maja Selka powitali zaproszonych gości, a następnie głos zabrali: pani dyrektor Danuta Zaremba, wójt gminy Śliwice, pan Daniel Kożuch, ksiądz proboszcz Andrzej Koss, przewodniczący Rady Rodziców pan Przemysław Spychalski, a także emerytowana pani dyrektor Mariola Pawelska.

Przemawiający nawiązywali do meritum dzisiejszej uroczystości. Podkreślając powagę chwili, życzyli opuszczającym szkołę już prawie absolwentom powodzenia w samorealizacji zawodowej i osobistej. Pani dyrektor dziękowała wszystkim za ciężką całoroczną pracę i trud włożone w efekt końcowy dzisiejszego dnia. Pan wójt zachęcał młodych do inwestowania w swoją przyszłość i powrót do śliwickiej Małej Ojczyzny po zdobyciu wykształcenia. Ksiądz proboszcz wskazywał na wagę właściwego rozpoznania swojego życiowego powołania, a pani dyrektor Mariola Pawelska, dziękując za zaproszenie, zachęcała do odrzucenia wirtualnego świata i odkrycia bogactwa literatury i piękna otaczającej nas przyrody. Przewodniczący Rady Rodziców dziękował swoim współpracownicom z Rady Rodziców i podkreślał wagę inwestycji w edukację dzieci, a w jego głosie pobrzmiewały troski i obawy znane wszystkim rodzicom.

Następnie audytorium w gościnnych murach śliwickiego GOK-u przy dźwiękach utworu „Chwile takie jak te…”, która podobnie jak reszta utworów zabrzmiała pod opieką merytoryczną pana Tomasza Glazy oraz pana Romana Mechlińskiego, miała okazję zapoznać się z przygotowanej przez uczniów scenką z życia idealnej szkoły, w której brawurowo wystąpili: Amelia Janicka, Julia Rutzka, Aleksander Gwizdała oraz Kryspin Kiełbratowski. A potem nastąpiła projekcja filmu nakręconego i zmontowanego pod opieką merytoryczną pana Bartosza Hulisza, w którym pojawiły się reminiscencje minionych pięciu lat, ale także uczniowskie podziękowania skierowane do wychowawców i życzenia dla absolwentów zgromadzonych na sali. Pan wicedyrektor Bartosz Hulisz podziękował uczniom, którzy z nim współpracowali przy projekcie i montażu filmu zakończeniowego. Dalszej części programu towarzyszyły podziękowania i kwiaty wręczone pedagogom oraz pracownikom szkoły.

Najważniejszą częścią uroczystości było jednak wręczenie świadectw przez panią dyrektor i wychowawców. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:

VIIIA: Amelia Janicka, Natalia Gradowska, Wiktoria Śpica, Emilia Łobocka

VIIIB: Aleksandra Grzywacz, Amelia Piesik

VIIIC: Nadia Różek, Szymon Jendryczka, Julia Rutzka, Maja Selka, Paulina Kraińska, Oliwier Stosik

Wyróżniony został na forum również Fabian Beker, który otrzymał powołanie do pomorskiej kadry PZPN U-14.

Wszyscy uczniowie klas ósmych mieli okazję odebrać świadectwa z wyróżnieniem lub bez z rąk pani dyrektor w towarzystwie rodziców, aby wspólnie cieszyć się z faktu ukończenia szkoły. Fakt ten został uwieczniony na pamiątkowych zdjęciach w obiektywie pana Bartosza Hulisza. Nie zabrakło też podziękowań dla wychowawców. A nad wszystkim unosiły się melodia i słowa piosenki, którą dedykujemy wszystkim Absolwentom:

Uwierz w siebie, masz już wszystko.

Poczuj więc, że przed Tobą cała przyszłość…

Przecież wiesz, że cisza i wiatr słońce i radość,

Deszcz na Twych skroniach

Cóż więcej mógłbyś chcieć?

Gdy czas kończy się, nic się nie stało

Nic się nie stało.

Kolejny idzie dzień…

Biegnij tam.

Zostaw wszystkie dawne troski.

Życie trwa…

Sam już zresztą mówisz o tym.

Cały świat…

Już nie musisz o nic prosić.

To Twój czas…

Najważniejsza jest ta miłość, którą masz…

JJ

fotorelacja:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100063611858271&set=a.756633709800351

film: