WIZYTA W ŚWIECIU

Edukacja jeszcze, ale już nie nauka w murach szkolnych. Tak można by z przymrużeniem oka określić dzisiejszą wyprawę poprzez listopadowy krajobraz do Świecia, zorganizowaną dla klas szóstych i siódmych przez panią Wiesławę Pankau we współpracy z panią Katarzyną Mazurkiewicz z dodatkowym wsparciem opiekunów: pani Joanny Januszewskiej i pana Marka Czapskiego. Uczniowie mieli nie tylko okazję zapoznać się z dziełem wieszcza narodowego „Dziady” częścią drugą i przedstawionymi przez niego dylematami, ale też zintegrować się przy wspólnym posiłku, a potem zobaczyć z zewnątrz odrestaurowywany zamek krzyżacki w Świeciu. Ważnym elementem dzisiejszego wyjazdu była edukacja teatralna, czyli nie tylko nauka umiejętności percepcji sztuki, ale również kształtowanie znajomości zasad właściwego zachowania się w teatrze. Powracających do domu uczniów powitały na śliwickiej ziemi promienie słońca, podsumowując dobre nastroje młodych teatromanów.

grupa uczniów na wycieczce w Świeciu